Projekt CEESEU získal 1. miesto v súťaži Emerging Europe Awards 2022 - Enviros

Projekt CEESEU, ktorého partnerom je ENVIROS, získal 1. miesto v súťaži Emerging Europe Awards 2022 a to v oblasti Regionálnej spolupráce v kategórii Partnerstvo.


Emerging Europe je growth húb, ktorého poslaním je podporovať udržateľný rozvoj v regióne rozvíjajúcej sa Európy a iniciovať diskusiu o jeho budúcnosti. Vďaka svojim odborným znalostiam, globálnemu dosahu, silnému lokálnemu vplyvu a rozsiahlej sieti je Emerging Europe dôveryhodným partnerom pre organizácie z regiónu rozvíjajúcej sa Európy alebo s podielom v tomto regióne. Jej cieľom je prepájať región a svet – zvyšovať povedomie o investičnom, obchodnom, kultúrnom a turistickom potenciáli regiónu a združovať globálnu, rovnako zmýšľajúcu komunitu.

Ocenenia Emerging Europe Awards predstavujú to najlepšie z rozvíjajúcej sa Európy – ocenené boli desiatky jedinečných iniciatív, organizácií a jednotlivcov, vrátane globálnych lídrov, ktorí prispeli k úspechu regiónu.
CEESEU bola nominovaná a zaradená medzi tri najlepšie v kategórii Iniciatíva roka v oblasti Regionálnej spolupráce.

Víťazi boli vyhlásení na summite a odovzdávaní cien Future of Emerging Europe prebehlo 23. júna v Bruseli.

CEESEU (Central and Eastern European Sustainable Energy Union) je medzinárodný projekt, súčasť iniciatívy CEESEN, ktorý je realizovaný za účelom posilnenia kapacít verejnej správy na podporu udržateľnej energie, znižovania emisií skleníkových plynov a lepšej prispôsobivosti zmene klímy v krajinách strednej a východnej Európy.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku