KONFERENCIA ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2020 - Enviros

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 6. ročník konferencie Energetický manažment.

Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých  oblastiach  energetického  hospodárstva.  Problematika  energetického  manažmentu  je stále  aktuálna,  vzhľadom  na  dôležitosť  komplexného prístupu  k riadeniu  procesov  v  návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení.

Šiesty ročník s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 16. – 18. marca 2020 v Grand hoteli Permon**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva zo 6 sekcií, ktoré budú zamerané na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, optimalizáciu spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetický manažment v priemysle, kvalitu projektov energetických služieb od prípravy po realizáciu, smart riešenia v oblasti energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou bohatého programu budú aj dve diskusné fóra.

Otvorenie konferencie sa bude konať v pondelok 16.3.2020 o 12:00 hod.

Naša spoločnosť je hlavným partnerom sekcie „Stratégia a legislatíva v energetickom manažmente“ a súčasne, v rámci sekcie  „Energetický manažment v priemysle“, oboznámime formou prednášky, účastníkov konferencie s fungujúcimi metódami praktického energetického manažmentu v priemysle. 

Cieľom konferencie je osloviť architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky  –  najneskôr do 11.3.2020 – a jej zaslaním na  e-mail:  sstp@zsvts.sk .

 PROGRAM EM 2020

http://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/energeticky-manazment-2020-179_71sk.html

Štítky: , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku