ENVIROS sa stal súčasťou skupiny Komerčnej banky - Enviros

 

S potešením vám oznamujeme, že ENVIROS sa stáva súčasťou skupiny Komerčnej banky, ktorá patrí do medzinárodnej skupiny Société Generale. Spoločnosť tak získava silného strategického partnera, s ktorým sa bude naďalej venovať aktivitám v oblasti energetického a environmentálneho poradenstva.

 

Komerčná banka sa rozhodla rozšíriť svoje aktivity v oblasti energetického a environmentálneho poradenstva a stala sa 100% vlastníkom českej spoločnosti ENVIROS. Zlúčením KB výrazne posilní svoje existujúce know-how v oblasti poradenstva a financovania projektov so zameraním na energetiku, udržateľnosť a ESG.

“V Komerčnej banke si už dlho uvedomujeme, že udržateľný a zodpovedný spôsob podnikania je dôležitý nielen pre nás, ale stáva sa aj základnou hodnotou pre našich klientov. Integráciou ENVIROS do skupiny KB sa staneme jasným lídrom v oblasti energetiky a ESG a jedinou bankou, ktorá bude schopná poskytnúť klientom kompletnú škálu služieb od poradenstva až po udržateľné financovanie.”  povedal David Formánek, člen predstavenstva Komerčnej banky.

ENVIROS je najvýznamnejším lokálnym hráčom medzi energetickými a environmentálnymi poradenskými spoločnosťami a pôsobí aj ako nezávislý poradca pre financovanie projektov v oblasti úspory energie a obnoviteľnej energie pre množstvo významných spoločností a inštitúcií na stredoeurópskom trhu. Rozhodnutie kúpiť ENVIROS bolo preto logickým krokom. Komerčná banka bude môcť akvizíciou dopĺňať a výrazne podporovať ďalší rozvoj KB Poradenstva v tejto oblasti, a to najmä tým, že umožní KB Advisory osloviť oveľa väčšie projekty, ktoré si vyžadujú veľmi špecifické know-how.

“KB Advisory a ENVIROS už zrealizovali niekoľko spoločných projektov. Vďaka prepojeniu oboch spoločností budeme efektívnejší a schopní realizovať viac projektov pre našich klientov. Zameriavame sa aj na užšie prepojenie poradenských služieb a financovania, napríklad v oblasti úspor energie alebo certifikácie budov,” dodáva Jan Hanuš, riaditeľ KB Advisory.

Jaroslav Vích, majiteľ a konateľ spoločnosti ENVIROS, uviedol: “Som veľmi spokojný, že strategickým partnerstvom so skupinou Komerční banky otvárame novú etapu v rozvoji našej spoločnosti. Už nejaký čas hľadáme strategického partnera, ktorý by nám nielen poskytol finančnú stabilitu, pomohol udržať našich skvelých odborníkov, ale aj získať nové posily. Predovšetkým sme získali partnera, ktorý nám pomôže rozvíjať naše podnikanie a posilniť našu pozíciu na trhu v oblasti energetického poradenstva a poradenstva v oblasti udržateľnosti, ochrany životného prostredia a financovania ekologických investícií. Už máme bohaté skúsenosti zo spolupráce s KB na projektoch pre jej ESG klientov a veľmi sa tešíme na nové spoločné projekty a vzájomnú spoluprácu.”

KB Advisory
KB Advisory je súčasťou Skupiny Komerčné banky a poskytuje služby pre súkromný aj verejný sektor. Prostredníctvom neho banka ponúka poradenské služby v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, dotácií a tendrov. Patria medzi nich napríklad energetické hodnotenia a audity, vstupné analýzy a riešenia alebo spracovanie a správa grantových projektov.

Enviros
ENVIROS Group je popredná poradenská spoločnosť v oblasti energetiky a životného prostredia. Už takmer tridsať rokov pomáha klientom nájsť riešenia pre udržateľnosť, ochranu klímy a životné prostredie v oblastiach, ako je optimalizácia energetickej ekonomiky, obnoviteľné a inovatívne zdroje energie, úspory energie, minimalizácia odpadu a obehové a bezuhlíkové hospodárstvo. Dlhodobo sa podieľa na príprave a financovaní ekologických investícií. Pôsobí v Českej republike a na Slovensku, v krajinách strednej a východnej Európy a ďalších krajinách. Počas svojej existencie spoločnosť úspešne zrealizovala viac ako 4000 projektov pre takmer 2500 spokojných klientov vo viac ako 50 krajinách sveta. Spoločnosť disponuje multidisciplinárnym, multisektorálnym poradenským tímom vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí prinášajú dlhoročné skúsenosti v oblasti legislatívy, stratégie, politiky, ekonomiky, financií, štatistiky, modelovania a technológií, IT a digitálnej transformácie do ESG a zelených udržateľných projektov. ENVIROS spolupracuje so širokou škálou klientov a partnerov z medzinárodných a nadnárodných inštitúcií vrátane OSN, Európskej komisie, OECD, EBOR, EIB, Svetovej banky a UNDP. Významnými klientmi sú aj zahraničné a tuzemské korporácie a podnikateľské subjekty, štátny a verejný sektor a obce. Poskytuje poradenstvo v oblasti technických, environmentálnych, manažérskych a inovatívnych technologických riešení a stratégií a ich financovania pre vašu udržateľnú budúcnosť. 

Pavel Zúbek
Komunikácia Skupiny KB
mob.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz

 


Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku