Energetický manažment 2018 - Enviros

Efektívne riešenia využívania energie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) a  Asociácia energetických manažérov organizujú 4. ročník konferencie Energetický manažment.

Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých  oblastiach  energetického  hospodárstva.  Problematika  energetického  manažmentu  je stále  aktuálna,  vzhľadom  na  dôležitosť  komplexného  prístupu  riadenia  procesov  v  návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení.

Štvrtý ročník s podtextom Efektívne riešenia využívania energie sa uskutoční v dňoch 19. – 20. marca 2018, v hoteli Patria na Štrbskom plese. Konferencia  sa  bude  skladať  z  5  sekcií,  ktoré  budú  zamerané  na  legislatívne  prostredie energetického  manažmentu  a  energetickej  efektívnosti,  kvalitu  garantovaných  energetických služieb, efektívne využitie alternatívnych zdrojov, energetický manažment v priemysle a softvér v energetickom manažmente.

Otvorenie konferencie sa bude konať v pondelok 19.3.2018.

Naša spoločnosť je hlavným partnerom akcie. V I. sekcii: LEGISLATÍVA A PRAVIDLÁ v rámci prednášky na tému Metóda Monitoring & Targeting s využitím pokročilého softwaru – základ dosiahnutia cieľov energetického manažmentu v priemyselných podnikoch “oboznámime účastníkov konferencie s fungujúcimi metódami praktického energetického manažmentu. 

Štítky: , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku