Skopje Archivy - Enviros

Plán obce pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie pokračuje štúdiou uskutočniteľnosti

Projekt „Plán obce pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie: Inovatívne využitie solárnej energie v obci Karpoš“, realizovaný spoločnosťou ENVIROS, s.r.o., s podporou Slovak UNDP Challenge Fund a SlovakAid, pokračuje štúdiou uskutočniteľnosti pre tri verejné budovy…

Inovatívne využitie solárnej energie ve meste Skopje

Vďaka projektu „Plán obce pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie: Inovatívne využitie solárnej energie v obci Karpoš“, realizovaný spoločnosťou ENVIROS, s.r.o., bude mať obec Karpoš (hlavné mesto Skopje), v Macedónsku, prístup k strategickému usmerneniu pre inteligentné využívanie obnoviteľných zdrojov energie,…