Služby pro financování

Financovanie

Tu sú prehľadne zoradené naše služby pre investorov, banky a financujúce inštitúcie.

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

ENVIROS is a leading consulting company providing assistance mainly in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental issues in the Czech Republic, Central and Eastern Europe.

KREDITNÉ LINKY IFBI

Riešite veľké investície do energetických úspor, emisií CO2 alebo obnoviteľných zdrojov a hľadáte financovanie, poradenstvo alebo technickú asistenciu?Potrebujete mať v zahraničí istotu, že je všetko v súlade s Európskou smernicou o energetickej efektívnosti?

ENERGETICKÝ AUDIT

Vzťahuje sa na vás povinnosť spracovania energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti?Chcete nájsť energeticky úsporné opatrenia vo vašom podniku a ušetriť prevádzkové náklady?Obráťte sa na náš tím certifikovaných energetických špecialistov!

SMART

Nie je Vám úplne jasné, čo to vlastne je - čo všetko zahŕňa SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Niečo už z toho možno využívate! Ale teraz s pomocou ICT môžete skutočne múdro riadiť Vaše regióny, mestá, obce a podniky.

KONCEPCIA MESTA A OBCE

Potrebujete vyriešiť energetickú koncepciu, energetické hospodárstvo na úrovni mesta/kraja/regiónu?Chystáte sa u Vás na analýzu CZT a na rozhodnutie o spôsobe rozvoja miestnych energetických systémov?Má Vaša obec viac ako 2500 obyvateľov a pôsobí na jej území dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava...

BREEAM & LEED

Sme vašim poradcom pre hodnotenie budov dvoma celosvetovo najuznávanejšími systémami certifikácie udržateľnosti budov – BREEAM & LEED.

VZDELÁVANIE

Vidíte efekt vzdelávania vašich zamestnancov?Ťažíte zlato z vašich zamestnancov alebo ich radšej vymieňate za nových?Ako sledujete a využívate potenciál, ktorý drieme vo vašich ľuďoch? Viete o ňom?

EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

Hľadáte riešenie pre úspory energie a navyše s nulovými výdajmi?Plaťte všetky investície iba z dosiahnutých úspor. Dodávateľ je motivovaný Vám zaistiť úspory, aby mohol realizovať investície.

ENERGETICKÝ POSUDOK

Riešite ako dlhodobo znižovať spotrebu a náklady na energiu a ako ušetriť?Zvažujete konkrétne opatrenie pre vaše energetické hospodárstvo, a nie ste si istí, do akej miery bude účinné a či sa vám oplatí?

OZE

Investujete do projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie?Riešite financovanie fotovoltaických, veterných elektrární či elektrární na biomasu, bioplynových staníc či projektov na využitie skládkového plynu?

DOTAČNÉ PORADENSTVO

Zháňate financovanie pre vaše projekty?Poznáte možnosti využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ?Pripravujete projekty zamerané na úsporu energie, využitie obnoviteľných zdrojov, inováciu výroby, odpadové hospodárstvo či úsporu emisií?

CIRCULAR ECONOMY

Ste obec, mesto či región a potrebujete u Vás vyriešiť odpadové hospodárstvo alebo životné prostredie?Ste výrobca a riešite úspory energie a využitie odpadov?Ste spotrebiteľ a neviete čo s odpadmi?Ste iný článok cyklu?

POH

Týka sa POH aj vás?Pokiaľ Vaša obec má ročnú produkciu komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov viac ako 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať POH. 

IPKZ/IPPC

Pokiaľ ste výrobcom v oblastiach chemickej výroby, energetickej, potravinárskej, papierenskej, metalurgickej a ďalších prevádzok od určitej výrobnej kapacity. Alebo aj majiteľom poľnohospodárskych výrobní a prevádzok, vrátane kŕmnych zvierat, potom sa na Vás vzťahuje proces IPPC.

EIA

Pripravujete investičný zámer? Rozširujete svoj podnik? Plánujete nový projekt vo Vašom meste či obci?

EDD

Chystáte sa k akvizícii nehnuteľnosti, skladových či výrobných priestorov či kancelárskych komplexov? Pred realizáciou Vášho zámeru preverte stav predmetu Vášho záujmu! Naši experti Vám túto službu poskytnú so zárukou medzinárodného zázemia a aktuálnych znalostí legislatívy. Na stredoeurópskom trhu sme pre...

Referencie

Objednávateľ: EPH, Lafarge Cement, Vetropack, Vitrablok, Škoda Auto, Mondi Group a ďalší

Zabezpečenie dotácií OPPI a OPPIK

Projekty zabezpečenia dotačnej podpory pre energeticky úsporné opatrenia z programu OPPI a OPPIK sú jedným zo základných stavebných kameňov našej spolupráce s priemyselnými podnikmi. V alokovaných prostriedkoch vo výzvach Eko…

Objednávateľ: ECOWAS

FVE ECOWAS

Náš tím pracuje v oblasti obnoviteľných zdrojov aj na mnohých významných zahraničných projektoch. Spracovávali sme napríklad technické due diligence vrátane projekcie predpokladanej výroby a vhodnosti vybraných umiestnení pre 19…