Služby pro energetiku

Energetika

Tu sú prehľadne zoradené naše služby pre sektor energetiky.

Energetický manažment

Riešite jednorazové úspory alebo chcete riadiť a mať pod stálou kontrolou vaše náklady na energiu?Chcete zapracovať energetický manažment do vášho systému ISO prostredníctvom normy ISO 50001?Hľadáte prehľadný a výkonný softvér pre energetický manažment?

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

ENVIROS is a leading consulting company providing assistance mainly in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental issues in the Czech Republic, Central and Eastern Europe.

KREDITNÉ LINKY IFBI

Riešite veľké investície do energetických úspor, emisií CO2 alebo obnoviteľných zdrojov a hľadáte financovanie, poradenstvo alebo technickú asistenciu?Potrebujete mať v zahraničí istotu, že je všetko v súlade s Európskou smernicou o energetickej efektívnosti?

ENERGETICKÝ AUDIT

Vzťahuje sa na vás povinnosť spracovania energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti?Chcete nájsť energeticky úsporné opatrenia vo vašom podniku a ušetriť prevádzkové náklady?Obráťte sa na náš tím certifikovaných energetických špecialistov!

SMART

Nie je Vám úplne jasné, čo to vlastne je - čo všetko zahŕňa SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Niečo už z toho možno využívate! Ale teraz s pomocou ICT môžete skutočne múdro riadiť Vaše regióny, mestá, obce a podniky.

MODELOVANIE

Potrebujete pre svoju činnosť v energetike analýzu či odhad vývoja energetického hospodárstva (EH)?Zaujíma Vás analýza celého reťazca od získavania primárnej energie, cez jej transformáciu až po konečnú spotrebu?

Ovzdušie a klíma

Ste predstaviteľmi miest, ktoré sú v súvislosti so vstupom miest k Dohovoru primátorov a starostov?Alebo ste podnik či súkromný zadávateľ, ktorý sa musí alebo chce zaoberať emisiami?

KONCEPCIA MESTA A OBCE

Potrebujete vyriešiť energetickú koncepciu, energetické hospodárstvo na úrovni mesta/kraja/regiónu?Chystáte sa u Vás na analýzu CZT a na rozhodnutie o spôsobe rozvoja miestnych energetických systémov?Má Vaša obec viac ako 2500 obyvateľov a pôsobí na jej území dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava...

TERMOVÍZIA

Využite modernú metódu pre úsporu Vašich nákladov! Spojte sa s nami a my pre Vás vykonáme termovízne snímkovanie stavieb aj technológií v priemysle. Naši skúsení špecialisti využívajú termovíznu metódu na určenie kritických miest pre návrh úsporných opatrení.

BREEAM & LEED

Sme vašim poradcom pre hodnotenie budov dvoma celosvetovo najuznávanejšími systémami certifikácie udržateľnosti budov – BREEAM & LEED.

VZDELÁVANIE

Vidíte efekt vzdelávania vašich zamestnancov?Ťažíte zlato z vašich zamestnancov alebo ich radšej vymieňate za nových?Ako sledujete a využívate potenciál, ktorý drieme vo vašich ľuďoch? Viete o ňom?

EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

Hľadáte riešenie pre úspory energie a navyše s nulovými výdajmi?Plaťte všetky investície iba z dosiahnutých úspor. Dodávateľ je motivovaný Vám zaistiť úspory, aby mohol realizovať investície.

ENERGETICKÝ POSUDOK

Riešite ako dlhodobo znižovať spotrebu a náklady na energiu a ako ušetriť?Zvažujete konkrétne opatrenie pre vaše energetické hospodárstvo, a nie ste si istí, do akej miery bude účinné a či sa vám oplatí?

OZE

Investujete do projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie?Riešite financovanie fotovoltaických, veterných elektrární či elektrární na biomasu, bioplynových staníc či projektov na využitie skládkového plynu?

DOTAČNÉ PORADENSTVO

Zháňate financovanie pre vaše projekty?Poznáte možnosti využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ?Pripravujete projekty zamerané na úsporu energie, využitie obnoviteľných zdrojov, inováciu výroby, odpadové hospodárstvo či úsporu emisií?

CIRCULAR ECONOMY

Ste obec, mesto či región a potrebujete u Vás vyriešiť odpadové hospodárstvo alebo životné prostredie?Ste výrobca a riešite úspory energie a využitie odpadov?Ste spotrebiteľ a neviete čo s odpadmi?Ste iný článok cyklu?

Referencie

Objednávateľ: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Správa lesních školek, středisko Lhota, Česká republika - Generální finanční ředitelství, ŠKO – ENERGO, s.r.o.

Kontrola kotlov

Doteraz sa vykonalo viac ako 100 kontrol kotlov na základe požiadavky zákona č. 406/2000 Sb, v aktuálnom znení, a príslušnej vyhlášky č. 194/2013 Sb. Súčasťou kontroly je meranie účinnosti…

Objednávateľ: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EKIS

V rámci programu EFEKT naša spoločnosť prevádzkuje energetické konzultačné a informačné stredisko (EKIS), kde sú pre verejnosť energetickými špecialistami poskytované bezplatné konzultácie.  Táto služba je určená občanom, verejnej správe, podnikom…