Slovenská pobočka ENVIROSu podporila študentku STU v Bratislave - Enviros

ENVIROS sponzoruje štipendium budúcej chemickej inžinierke  – slovenskej študentke Dominike Kraviarovej.

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva usporadúva každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva slávnostný networkingový workshop spojený s odovzdávaním motivačných štipendií najlepším študentom chemického a environmentálneho inžinierstva. Akcia sa koná v spolupráci s firmami chemického priemyslu a Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.

Zástupcovia  firiem mali príležitosť na akcii predstaviť svoju činnosť, odprezentovať ponuku brigád, záverečných prác a iných spoluprác pre študentov a poskytli prostriedky pre štipendiá študentov. Slávnostne bolo odovzdaných celkom 23 štipendií za vynikajúce študijné výsledky, excelentnú vedecko-výskumnú reprezentáciu a excelentnú publikačnú činnosť. Špeciálnou cenou bola Cena za najlepšiu bakalársku prácu, ktorú vyberajú členovia výboru SSCHI.

Enviros podporil študentku  1. ročníka inžinierskeho stupňa Bc. Dominiku Kraviarovú za vynikajúce doterajšie študijné výsledky a prospech.

 
     
 

 

Štítky:

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku