Projekt European City Facility vyhlásil spustenie prvej výzvy

Prelomová iniciatíva, ktorá podporí obce / mestá a ich zoskupenia z EU-27 a Veľkej Británie pri vývoji investičných plánov pre urýchlenie uskutočnenia ich energetických a klimatických akčných plánov, spúšťa svoju prvú výzvu na predkladanie žiadostí:

Od 25. mája 2020 do 2. októbra 2020

Pôvodná doba výzvy (2 mesiace) bola predĺžená z dôvodu mimoriadnych okolností vyplývajúcich zo šírenia nákazy Covid-19.

Investičné plány, teda štúdie uskutočniteľnosti, ako je analýza trhových bariér, analýza miestnych partnerov, analýza právnych predpisov a správy vecí verejných, slúži k identifikácii potenciálnych projektov. Ako základná stratégia financovania a plán realizácie projektov, predstavujú tieto investičné plány počiatočný krok k následnej realizácii plnohodnotného obchodného a finančného plánu.

Jednoduchý a transparentný proces podávania žiadostí v miestnom jazyku umožňuje obciam reagovať na výzvu v medziach svojich zdrojov. V priebehu celého procesu podávania žiadostí budú obce podporované prostredníctvom národných expertov vo svojom jazyku.

Úspešní žiadatelia budú ťažiť z možnosti budovania kapacít a zdieľania informácií pre tvorbu správnych investičných balíčkov a získajú finančnú pomoc až do výšky 60 000 EUR. Zdroje financovania týchto finálnych projektov môžu následne pochádzať, ako zo súkromného sektora (rozvojové banky, komerčné banky atď.), národných investičných platforiem, tak aj z iných programov financovaných EÚ, ako je Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), nástroje pro podporu rozvoja projektov (PDA), napr. program ELENA Európskej investičnej banky.

S ohľadom na mnoho prekážok, ktorým čelia najmä malé a stredné obce, ako sú obmedzené ľudské a finančné zdroje, nedostatok skúseností a odborných znalostí v oblasti tvorby investičných balíčkov a všeobecné konzervatívne prístupy k financovaniu projektov, projekt EUCF napomáha tieto problémy preklenúť a podporuje miestne investície do udržateľnej energie a energetickej účinnosti.

Výhody spoločných žiadostí  

Po období podávania žiadostí (25. mája 2020 až 2. októbra 2020) bude špecializovanému tímu hodnotiteľov trvať 2 mesiace vyhodnocovanie žiadostí. Toto hodnotenie bude zamerané na úspory energie a výšku očakávaných investícií  jednotlivých projektov, ako aj na kvalitatívne kritériá (zapojenie partnerov, štruktúra riadenia atď.). Vzhľadom k tomu, že výška úspor energie a súčasne výška investícií môžu zvýšiť šancu žiadateľa na úspech pri energeticky udržateľných projektoch,  odporúča sa obciam vytvoriť zoskupenie a predkladať spoločné žiadosti pri využití spoločných síl a zdrojov!

Tím EUCF sa v nasledujúcich mesiacoch teší na prijatie mnohých žiadostí!

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre žiadateľa na webových stránkach projektu alebo si priamo stiahnite podklady k výzve.

Štítky:

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku