Plán obce pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie pokračuje štúdiou uskutočniteľnosti - Enviros

Projekt „Plán obce pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie: Inovatívne využitie solárnej energie v obci Karpoš“, realizovaný spoločnosťou ENVIROS, s.r.o., s podporou Slovak UNDP Challenge Fund a SlovakAid, pokračuje štúdiou uskutočniteľnosti pre tri verejné budovy vo vlastníctve obce Karpoš. Pre tieto budovy sú spracované prípadové štúdie, so zameraním na využitie fotovoltických a termických panelov na výrobu tepla, chladu a na nabíjanie elektrobicyklov, elektrokolobežiek a malých elektromobilov. 

Inovatívne riešenia tohto projektu majú veľký potenciál pre ďalšiu replikáciu a rozširovanie, čo by v blízkej budúcnosti pozitívne ovplyvnilo život miestnych ľudí, a to najmä pokiaľ sa jedná o vytváranie nových pracovných miest a prístup k bezpečnej, nákladovo efektívnej a udržateľnej energii. Miestne komunity budú mať tiež prospech z lepšej kvality ovzdušia, ktorá výrazne zníži zdravotné riziká spojené so znečistením ovzdušia.

V Severnom Macedónsku existuje veľký potenciál pre využitie solárnej energie, pomocou ktorej môže dôjsť k poklesu spotreby fosílnych palív, zníženiu znečistenia ovzdušia, a súčasne k vytváraniu nových pracovných miest. Projekt definuje dlhodobú víziu rozvoja energetického sektora a zameriava sa na implementáciu opatrení pre zlepšenie energetickej účinnosti, kvality ovzdušia a dopravy. Ďalším cieľom projektu je inicializovať proces zmeny na macedónskom obchodnom trhu, prostredníctvom zavádzania inovatívnych riešení pre finančné mechanizmy.

Štítky: , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku