Inovatívne využitie solárnej energie ve meste Skopje - Enviros

Vďaka projektu „Plán obce pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie: Inovatívne využitie solárnej energie v obci Karpoš“, realizovaný spoločnosťou ENVIROS, s.r.o., bude mať obec Karpoš (hlavné mesto Skopje), v Macedónsku, prístup k strategickému usmerneniu pre inteligentné využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä tej solárnej. Hlavným cieľom tohto projektu je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, navrhnúť inovatívne technické a obchodné riešenia a predstaviť riešenia pre implementáciu finančných nástrojov.

V Severnom Macedónsku existuje veľký potenciál pre využitie solárnej energie, ktorej využitie môže viesť k poklesu využívania fosílnych palív, zníženiu znečistenia ovzdušia, a súčasne aj k vytváraniu nových pracovných miest. Projekt definuje dlhodobú víziu rozvoja energetického sektora a zameria sa na implementáciu opatrení, pre zlepšenie energetickej účinnosti, kvality ovzdušia a dopravy. Ďalším cieľom projektu je inicializovať proces zmeny na macedónskom obchodnom trhu, prostredníctvom zavádzania inovatívnych riešení pre finančné mechanizmy.

Na základe know-how odborníkov a kombinovaných skúseností na slovenskom trhu a na ďalších medzinárodných trhoch v tejto oblasti, projekt navrhne stratégiu udržateľného využívania solárnej energie, vrátane vizuálneho zobrazenia všetkých striech a lokalít vhodných pre vybudovanie fotovoltických elektrární, vyvinie komplexný a inovatívny obchodný model pre efektívne využívanie tepelných čerpadiel a chladiacich jednotiek, a to ako pre subjekty obce, tak aj pre súkromné subjekty. Takýto projekt má mnoho pozitívnych dopadov na zlepšenie stavu miestneho prostredia, udržateľný rast a blahobyt miestnych obyvateľov. Inovatívne riešenia tohto projektu majú veľký potenciál pre ďalšie replikácie a rozširovanie, čo by v blízkej budúcnosti pozitívne ovplyvnilo život miestnych ľudí, a to najmä pokiaľ sa jedná o vytváranie nových pracovných miest a prístup k bezpečnej, nákladovo efektívnej a udržateľnej energii. Miestne komunity budú mať tiež prospech z lepšej kvality ovzdušia, ktorá výrazne zníži zdravotné riziká spojené so znečistením ovzdušia. Medzi ďalšie benefity patrí viac príležitostí pre miestnych na využívanie zelených druhov dopravy.

Projekt je financovaný zo Slovak Challenge Fund, ktorý podporuje inovácie a zmeny v tomto regióne.

Pokiaľ máte otázky o projekte alebo o Slovak Challenge Fund-e, môžete kontaktovať:

 

Štítky: , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku