EUCF oslavuje ukončenie prvej výzvy s viac ako 250 žiadosťami!

Prvá výzva iniciatívy European City Faciclity (EUCF) bola uzatvorená minulý týždeň, presne 2. októbra, pričom bolo prijatých viac než 250 žiadostí naprieč celou Európu. Výzvy sa s nadšením zúčastnili mestá obce zo všetkých krajín Európskej Únie a Spojeného kráľovstva.

Najväčší počet žiadostí bol z južnej Európy (48%), ďalej zo strednej a východnej Európy (28%) a skupinu uzatvárajú krajiny západnej a severnej Európy (26%). Úspešné žiadosti čoskoro získajú finančnú podporu vo výške 60 000 EUR, spolu so súvisiacimi službami pre úspešné vypracovanie investičných koncepcií, s cieľom naštartovať realizáciu ambicióznych klimatických a energetických plánov.

Čo bude nasledovať:

 

Špecializovaný hodnotiaci tím začne vyhodnocovať všetky žiadosti na základe hodnotiacich kritérií.

 

Výsledky budú zverejnené začiatkom decembra 2020.

 

Tím EUCF blahoželá všetkým úspešným žiadateľom k dobre vykonanej práci. Pre tých, ktorí v prvom kole neuspeli a pre nových žiadateľov je pripravená ďalšia výzva, ktorá sa spustí na jar roku 2021!

 

Ostaňte v kontakte a sledujte vypísanie druhej výzvy na: https://eucityfacility.eu/home.html. Sledujte nás aj na sociálnej sieti Twitter #EUCF @eucityfacility

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku