EFEKTIA 2018

Asociácia poskytovateľov energetických služieb, s podporou Slovenských elektrární a partnerov, vyhlasuje ďalší ročník súťaže o najlepšie projekty zvyšovania energetickej efektívnosti.

Prihlasovanie projektov je spustené od 19.6.2018 do 30.9.2018, vyhlásenie víťazov sa uskutoční 25.10.2018 na slávnostnom galavečere.

Kto sa môže zapojiť?

O ocenenie EFEKTIA 2018 sa môžu uchádzať:

  • podnikateľské subjekty,
  • štátne a verejné inštitúcie,
  • obce a mestá

so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od mája 2015 do mája 2018  zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť a neboli prihlásené do súťaže v roku 2017.

Kategórie:

Verejný sektor – Porota bude hodnotiť najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. Posudzovať bude technické riešenia aj prínos projektu. Porota v rámci kategórie môže udeliť aj špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie, či cenu širšej odbornej verejnosti.

Súkromný sektor – Porota bude hodnotiť najlepšie projekty energetickej efektívnosti v súkromnom sektore – priemysel, obchod, služby a administratíva. Posudzovať bude technické riešenia aj prínos projektu. Porota v rámci kategórie môže udeliť aj špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie, či cenu širšej odbornej verejnosti.

Viac informácií o EFEKTIA nájdete na stránke http://www.apes-sk.eu/efektia_home/.

 

Štítky: , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku