Úvodní obrázek, ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o. – Poradenstvo v oblasti energetiky a životného prostredia

ENVIROS je jednou z najvýznamnejších konzultačných spoločností v oblasti poskytovania energetických a environmentálnych služieb nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v štátoch strednej a východnej Európy a v ďalších európskych a ázijských štátoch.

V roku 2014 spoločnosť ENVIROS, s.r.o., oslavuje 20. výročie svojho vzniku. Využíva tak dlhoročných bohatých skúseností s pôsobením na trhu energetického a environmentálneho poradenstva. Spoločnosť ENVIROS, s.r.o., je čelnom medzinárodnej skupiny SKM Enviros a zamestnáva 30 odborných zamestnancov z toho 7 certifikovaných energetických audítorov.

Pôsobenie spoločnosti na Slovenskom trhu je možné datovať od roku 1996. Za tú dobu bolo na Slovensku vykonaných viac ako 100 energetických auditov stavebných objektov a priemyselných podnikov.

Konzultačná a poradenská spoločnosť ENVIROS, s.r.o., má mnoho spokojných zákazníkov v nasledujúcich oblastiach poradenstva v energetike a životnom prostredí:

 • Energetické audity
 • Fondy EU
 • Úspory energie a obnoviteľné zdroje
 • Certifikáty energetickej náročnosti budov
 • Energetický management (Monitoring & Targeting)
 • Štúdie uskutočniteľnosti a financovanie projektov, EPC
 • Priemyslová a komunálna energetika
 • Akčné plány
 • Národná a nadnárodná energetická a environmentálna politika a stratégia
 • Energetická a environmentálna legislatíva EU a ČR
 • Energetické riadenie na úrovni krajskej a miestnej samosprávy
 • Regionálne a miestne energetické koncepcie a plánovanie
 • Termovízne merania
 • Udržateľná spotreba a výroba
 • Integrovaná prevencia a obmedzovanie znečistenia (IPPC)
 • Environmentálne Due-diligence (člen CAT Alliance Ltd.)
 • a ďalšie.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb už aj na Slovensku

 
 
Česká vlaječka UK Flag